Uitleg werking en functionaliteit

Het huidverjongingssysteem, waarmee wij werken heeft als een van de weinigen in de wereld een CE Medisch keurmerk en heeft tevens een FDA-approval, hetgeen betekent, dat dit apparaat ook door de Amerikaanse Food and Drugs Administration is goedgekeurd. De genoemde keurmerken worden alleen verkregen, indien aan een fors aantal kwaliteitseisen wordt voldaan. Uit de vele uitgevoerde testen is gebleken, dat de behandelingen geen enkele bijwerking hebben. Veilig en betrouwbaar aldus!

Het systeem maakt gebruik van een combinatie van licht en warmte. Het specifieke lichtspectrum ( dat zich bevindt tussen de 560 en 900 nanometer ) alsmede de warmte stimuleren de zwakke en vermoeide cellen om weer te ontwaken alsmede geven deze cellen een oppepper.

Daarnaast creeert deze combinatie van energie een snelle stimulatie en beweging van de antigenen in de opperhuid, waardoor er sneller plaats wordt gemaakt voor nieuwe cellen. Deze versnelde regeneratie van cellen zorgt voor een betere huidelasticiteit. Alvorens met de lichttherapie te beginnen wordt eerst een soft peeling behandeling gegeven. Via deze peeling wordt de opperhuid gemakkelijk toegankelijk gemaakt. Dit zorgt ervoor, dat de huid gemakkelijker licht en warmte opneemt, waardoor het vernieuwen van de huid wordt vergemakkelijkt en versneld.